Contact email:  ids@mvso.cz

assoc. prof. Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D.
assoc. prof. et assoc. prof. PhDr. Mgr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
assoc. prof. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Ing. Kateřina Vranová
Bc. Michaela Nováková
Veronika Sečková